Litteraturförteckning

Gården Ullestad är omnämnd i bland annat följande källor: